MSX-Print from K. Ikeda, June 5 2000

Last updated on: June 14 2000

---[ENGLISH VERSION, DUTCH VERSION BELOW]---

Since I received questions about the new MSX, I will hereby write my answer.

The representative of the Japanese MSX-group Frontline, mister Yokoi, has already obtained ASCII's permission for the development of a new MSX. But, the problem is the VDP. It's that the copyrights of the VDP are held byYamaha. It's possible to negotiate with Yamaha about the use of the VDP. The fact is, that right now the ESE Artists' Factory uses a software technology like FPGA and is advancing the development of a new VDP. If this succeeds, it will become possible to put this new VDP into the new MSX. However, if there are negotiations going on before the completion of this VDP, we will end up not being able to use this new VDP. That is because there will be written official documents that say that in the past, negotiations between Yamaha and us concerning the use of the VDP have been held. In case these official documents remain, there is the possibility of a trial in which Yamaha will claim that we have offended the patent of the VDP, which we will most probably lose. However, by the time we have the new VDP using the software technology completed without having priorly negotiated with Yamaha concerning the use of the VDP, we can put the new VDP into the new MSX without being sued by Yamaha. This case is similar to the trial about the PlayStation emulator, which was won by the emulator party. It all depends on whether the ESE Artists' Factory will be able to develop this new VDP or not.

We have also visited the MSX fair held in Tilburg, The Netherlands, this year. Actually we had hoped to be able to present the information concerning this project at the Tilburg fair, but unfortunately we didn't really have the opportunity to do so. Japanese MSX fairs are huge meeting places where all the MSX groups gather, but at the Tilburg fair, all the MSX groups were divided in several rooms. Therefore, it was hard to get everyone's attention.

We had also hoped to interchange thoughts with Sunrise and Leonardo Padial from Spain about which kind of CPU and soundchip will be implemented and what kind of harddisk interface could be used best, but it seemed to us that they had very little interest in this new MSX project.

The company that will be responsible for the sale of the new MSX will most probably become Panasonic.

In earlier days, a company named Sharp developed a great computer called X68000 in Japan, but Sharp has unfortunately stopped the production and sale of this X68000. But, thanks to the firmly rooted X68000 users, the X68000's BIOS and OS have become free. Therefore, it has become possible to freely distribute this BIOS, OS and the like via Internet. Viewing this movement, there have been formed groups in Japan that want to make the BIOS of the MSX also free. These groups are existing apart of Frontline.

You can acquire information at the following website. But ofcourse, it's written in Japanese...

Written by: Kuniji Ikeda
Translated by: Rieks Warendorp Torringa.

---[NEDERLANDSE VERSIE]---

Ik heb verschillende vragen gekregen over de nieuwe MSX, die ik bij deze zal beantwoorden.

De vertegenwoordiger van de Japanse MSX-groep Frontline, de heer Yokoi, heeft van ASCII al toestemming gekregen voor het ontwikkelen van een nieuwe MSX. Het probleem echter, ligt hem in de VDP. De auteursrechten van de VDP liggen bij Yamaha. Het is mogelijk met Yamaha te onderhandelen over het gebruik van de VDP. Het is echter zo, dat de ESE Artists' Factory, bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe VDP, gebruik makend van een software techonologie die lijkt op FPGA. Als dit project slaagt, zal het mogelijk worden deze nieuwe VDP in de nieuwe MSX te bouwen. Als er echter onderhandelingen gaande zijn voordat deze nieuwe VDP tot stand gekomen is, zullen we deze nieuwe VDP uiteindelijk niet kunnen gebruiken. Er zullen dan namelijk officiele documenten van komen, waarin staat dat er onderhandelingen tussen Yamaha en ons zijn geweest over de VDP. Als deze documenten overblijven, is het mogelijk dat er een rechtzaak komt, tijdens welke Yamaha zal zeggen dat wij de auteursrechten van de VDP hebben gebroken. Een rechtzaak, die wij hoogstwaarschijnlijk zullen verliezen. Echter, tegen de tijd dat de nieuwe VDP met de nieuwe software technologie klaar is zonder voor die tijd met Yamaha over het gebruik van de VDP te hebben onderhandeld, kunnen we de nieuwe VDP voor de nieuwe MSX gebruiken zonder te worden aangeklaagd door Yamaha. Deze zaak lijkt dan dus op de rechtzaak over de PlayStation emulator, welke door de partij van de emulator gewonnen werd. Het hangt allemaal af van het feit of het de ESE Artists' Factory lukt om deze nieuwe VDP te ontwikkelen of niet.

We hebben de beurs in Tilburg, Nederland, ook bezocht dit jaar. We hadden eigenlijk gehoopt om de informatie omtrent dit project te kunnen presenteren op de beurs in Tilburg, maar we hadden niet echt de gelegenheid om dat te doen. Japanse MSX-beurzen zijn grote ontmoetingsplaatsen waar alle MSX-groepen samenkomen, maar op de beurs in Tilburg waren alle MSX-groepen verdeeld over diverse ruimten. Daardoor was het moeilijk om de aandacht van iedereen te kunnen krijgen.

We hadden ook gehoopt om gedachten uit te wisselen met Sunrise en Leonardo Padial over wat voor soort CPU en geluidschip we zullen gebruiken en welke harddisk interface we het beste kunnen gebruiken, maar wij kregen de indruk dat zij weinig belangstelling hadden voor dit nieuwe MSX-project.

Het bedrijf dat verantwoordelijk zal zijn voor de verkoop van de nieuwe MSX zal waarschijnlijk Panasonic worden.

Enige tijd terug heeft een bedrijf genaamd Sharp in Japan een geweldige computer ontwikkeld met de naam X68000, maar helaas is Sharp gestopt met de produktie en verkoop van deze X68000. Dankzij de actieve X68000 gebruikers echter, zijn de BIOS en OS van de X68000 vrijgekomen. Het is dus mogelijk geworden om deze BIOS, OS en dergelijke vrijelijk over Internet te verspreiden. Geinspireerd door deze ontwikkelingen, zijn er verschillende groepen gevormd in Japan die de BIOS van de MSX ook vrijverklaard willen zien. Deze groepen staan los van de groep Frontline.

Op de volgende webpagina is meer informatie te krijgen. Het is echter natuurlijk wel allemaal geschreven in het Japans...

Geschreven door: Kuniji Ikeda
Vertaald door: Rieks Warendorp Torringa.

Kuniji Ikeda (Jaka BUSH)
Miri Software MSX Computer System Giappone