MCCM Articles (Dutch)

Last updated on: March 1 2000

This page contains the dutch version of several articles about MSX, which I wrote for the dutch magazine MCCM. You can find the English version in the section MCCM Articles (English)


Deze pagina bevat de nederlandse versie van diverse artikelen over MSX, die ik voor de MCCM heb geschreven.

Merk overigens op dat de teksten hier en daar zullen afwijken van de teksten in de MCCM. Het gaat om de 'ruwe' versies van de teksten die nog niet zijn gecontroleerd op tik, grammatica en stijlfouten, inconsistensies, en alle andere zaken waar een eind/hoofdredacteur op dient te letten.


MCCM 72

De artikelen gaan over de MSX 2+ schermen en zijn gepubliceerd als onderdeel van de serie "Schermen op de MSX"

MCCM 73

Dit is het eerste deel van een reeks artikelen over de MSX turbo R

MCCM 74

Dit is het tweede deel van een reeks artikelen over de MSX turbo R

MCCM 75

Dit is het derde deel van een reeks artikelen over de MSX turbo R

MCCM 76

Dit is het vierde deel van een reeks artikelen over de MSX turbo R

MCCM 77

Dit is het vijfde deel van een reeks artikelen over de MSX turbo R

MCCM 78

Dit artikel bevat een recensie van MSXDOS 2.40

MCCM 79

Dit is het zesde deel van een reeks artikelen over de MSX turbo R

MCCM 90

In deze MCCM stond het laatste deel van mijn C-cursus met daarbij een bibliotheek voor Ascii C 1.2. In deze bibliotheek ontbreekt er echter 1 header file. Die kun je hier downloaden: tio.h