MSXDOS2 Versie 2.40 recensie

Last updated on: August 30, 1998

Nadat ASCII Corporation was gestopt met MSX had ik geen nieuwe versie meer van MSXDOS2 verwacht. Uit een geheel onverwachte hoek is er nu toch een update gekomen. En wat voor een!
 
Voor diegenen die MCCM 77 goed hebben gelezen, komt het nieuws over MSXDOS2 versie 2.40 niet als een gehele verrassing. In het artikel over de Multi Mente utilities werd deze nieuwe versie al genoemd in een brief van de maker ervan, Fokke Post. Fokke heeft het advies van MCCM opgevolgd en de nieuwe versie in de vorm van een patch uitgebracht.

Installatie
De nieuwe MSXDOS2 bestaat uit een nieuwe versie van de command interpreter, COMMAND2.COM en uit een nieuwe reeks (engelstalige) help bestanden met daarin uitgebreide uitleg over alle oude, gewijzigde en nieuwe MSXDOS commando's. Op de disk staat een installatie programma, twee data bestanden, een pma archief met daarin alle nieuwe help bestanden, een tekst bestand met een overzicht van alle veranderingen en een aantal externe commando's die vanaf nu standaard bij MSXDOS2 horen. Met het installatie programma en een van de twee data bestanden kan de oude versie van MSXDOS2 worden gepatcht naar de nieuwe versie. Het is mogelijk om zowel MSXDOS2 versie 2.20 als om MSXDOS2 versie 2.31 te patchen. Een van de twee databestanden dient namelijk om versie 2.20 te patchen en het andere databestand hoort bij versie 2.31. De nieuwe MSXDOS2 kan eenvoudig worden geinstalleerd door het goede databestand naar een disk met COMMAND2.COM te kopieren en vervolgens het installatie programma op te starten. Het verdient echter wel aanbeveling om een oude versie van COMMAND2.COM ergens apart te bewaren voor het geval er iets misgaat.

Naast een nieuwe versie van de command interpreter krijg je dus ook nog drie nieuwe externe commando's. Het gaat hierbij om de nieuwste versies van TO.COM, TREE.COM en RRAMDISK.COM. Van deze drie programma's zijn al langere tijd (oudere) versies verkrijgbaar in het public domain circuit. Het is echter toch handig om ze nu in een keer gratis bij deze versie van MSXDOS2 te krijgen. Vooral voor de mensen die ze nog nergens anders vandaan hadden gehaald.

Verder staan op de disk die we bij MCCM kregen ook nog twee handige batch bestanden. Het is heel goed mogelijk dat op de uiteindelijke versie meer en/of andere batchbestanden staan omdat Fokke nog altijd aan MSXDOS2 aan het sleutelen is. Een van de batch bestanden die wij kregen dient vooral ter demonstratie van de mogelijkheden van de nieuwe MSXDOS en de het andere batch bestand stelt allemaal handige aliases in. Aliases zijn een van de nieuwe mogelijkheden van deze MSXDOS. De mensen die deze term al kennen van andere besturings systemen, zoals UNIX, waar ASCII corporation zelf al veel MSXDOS2 mogelijkheden van had afgekeken, zullen nu wel bijna een gat in de lucht springen. Voor de overige MSX freaks volgt verderop nog een uitleg over deze o zo handige optie.

De veranderingen
MSXDOS2 versie 2.40 heeft een heleboel nieuwe mogelijkheden in vergelijking met de vorige versies van MSXDOS2. Ik vind zelf de vooruitgang in het gebruiksgemak van versie 2.31 naar versie 2.40 bijna even groot als de vooruitgang van MSXDOS1 naar MSXDOS2 versie 2.20. Een overzicht van de nieuwe mogelijkheden is te vinden in het aparte kader. Van al die veranderingen ben ik persoonlijk vooral blij met de mogelijkheid om aliases te gebruiken, met het nieuwe type batch bestanden waarin commando's als GOTO te gebruiken zijn en bovendien vind ik het erg handig om interne variabelen en functies van MSXDOS2 te kunnen aanspreken -hier spreekt dus duidelijk een programmeur-. Minder handig vind ik het verdwijnen van een aantal CTRL toets combinaties, zoals bijvoorbeeld ^U om de regel te wissen.

Aliases
Een alias is het beste te vergelijken met een batch bestand dat uit slechts een regel bestaat. Door het nieuwe commando scheidings teken (^) kunnen desondanks toch meerdere commando's in een alias worden gestopt. Het grote voordeel ten opzichte van batch bestanden is echter dat aliases direct in het RAM geheugen van de computer staan. Ze hoeven dus niet eerst van disk geladen te worden. In feite kun je een alias dus het best vergelijken met een intern commando dat direct, zonder verdere vertraging, wordt uitgevoerd. In deze nieuwe MSXDOS2 kan een alias worden gedefinieerd met het nieuwe ALIAS commando. Een voorbeeld van een alias is bijvoorbeeld het volgende:
ALIAS DW = DIR @1 /W
Als je nu intypt:
DW A:
zal MSXDOS2 het commando
DIR A: /W
uitvoeren.

Een ander voordeel van de aliases is dat hiermee commando's aan bestands extensies gekoppeld kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het volgende:
ALIAS .TXT = A:\UTILS\TED
Als je nu een bestand met de naam RECENSIE.TXT in de huidige directory hebt staan, kun je door simpelweg RECENSIE in te typen A:\UTILS\TED opstarten met RECENSIE.TXT als parameter. En indien het bestand RECENSIE.TXT ergens anders in het zoekpad staat, wordt A:\UTILS\TED aangeroepen met de volledige pad naam waar RECENSIE.TXT staat erbij.

Interne variabelen en functies
Interne variabelen en functies kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als environment variabelen onder MSXDOS2 versie 2.31, dus met %naam% waarbij naam de variabele of functie aanduidt.
Een aantal handige variabelen zijn:
_BG en _FG (schermkleuren), _CWD (huidige directory), _CPU (processor mode) en _DATE (huidige datum).
En een aantal handige functies zijn:
@ATTRIB (attribuut bits van een bestand opvragen), @DISKFREE (hoeveelheid vrije ruimte op een disk) en @MID (vergelijkbaar met het commando MID$ onder BASIC). Door deze interne variabelen en functies te gebruiken in samenwerking met de nieuwe IFF THEN ELSE ENDIF constructie, is het mogelijk geworden om behoorlijk vernuftige batch bestanden te schrijven die zeer gecompliceerde taken kunnen uitvoeren.

Geheugen
De nieuwe MSXDOS2 heeft naast de vele voordelen ook een klein nadeel: Het gebruik van de aliases kost 16 kB extra geheugen en het nieuwe batch formaat kost ook nog eens 16 kB extra op het moment dat zo'n batch bestand uitgevoerd wordt. Dit is vooral lastig voor mensen die maar 128 kB werkgeheugen hebben. Er blijft dan namelijk helemaal geen vrij geheugen meer over voor bijvoorbeeld een ramdisk, memman 2.x of andere programma's die extra geheugen opslokken. Geheugen is in computerland echter meestal de prijs die je moet betalen voor extra mogelijkheden die het leven kunnen veraangenamen. Kijk maar bijvoorbeeld naar de PC, waar je zelfs aan 32 MB nog niet genoeg hebt om moderne programma's te gebruiken. Dus in dat opzicht is en blijft de MSX een heel zuinige computer.

Nog meer mogelijkheden
Hoewel deze update van MSXDOS2 al een hele verbetering inhoudt, zie ik zelf nog voldoende ruimte voor nog meer mogelijkheden. Vooral de batch taal zou nog sterk uitgebreid kunnen worden met handige programmeer constructies zoals WHILE, FOR en CASE. In dit opzicht staat Fokke echter open voor alle nieuwe idee-en dus wie weet wat er nog komen gaat als eenmaal iedereen met deze versie van MSXDOS2 werkt en alle idee-en die hierbij opkomen aan Fokke doorgeeft.

Mijn conclusie is dan ook dat iedereen die onder MSXDOS2 werkt deze nieuwe versie aan moet schaffen. De verbeteringen zijn de prijs meer dan waard.
 
Bestelinformatie
Na het oorspronkelijk verschijnen van deze recensie heeft Fokke Post niet stilgezeten en een nieuwere versie gemaakt. Momenteel, 30 augustus 1998, is versie 2.41 de nieuwste en deze kost Fl 25,00. Voor meer informatie kunt een email sturen naar Fokke Post.